Walne Zebranie członków PLWiR

PDFDrukujEmail

W sobotę, 23 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR. Podczas kilku godzin obrad wysłuchano sprawozdań zarządu, poszczególnych komisji  oraz komisji rewizyjnej dotyczących działalności stowarzyszenia w 2012 roku. W efekcie uczestnicy Walnego Zebrania udzielili zarządowi absolutorium. Na zebraniu zaakceptowano decyzję zarządu o dokoptowaniu Andrzeja Szubarta do jego składu i wybrano Natalię Kurnel do komisji rewizyjnej, w miejsce ustępującego na własną prośbę Dariusza Sańki. Darkowi bardzo dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w prace Ligi. W drugiej części zebrania zostały wręczone bezterminowe „dzikie karty” pozwalające na udział w mistrzostwach Polski założycielom PLWiR i jej czynnym zawodnikom – Januszowi Wierzchosławskiemu oraz Jerzemu Pokojowi. Obecni na zebraniu reprezentanci ze zwycięskiej w ubiegłorocznym Pucharze Europy Środkowej w dyscyplinach westernowych drużyny, otrzymali pamiątkowe zdjęcia oraz filmy. Kolejną część zebrania stanowiła dyskusja nad działalnością Ligi. Rozpoczęto ją od rozmów na temat opłat licencyjnych za organizację zawodów kwalifikacyjnych. Z jednej strony akcentowano konieczność istnienia takich opłat, które przynoszą Lidze środki na jej działanie, a z drugiej podkreślano, iż opłata ta może być proporcjonalna do liczby zawodników, biorących udział w kwalifikacjach. Uczestnicy podjęli uchwałę o podniesieniu od roku 2014 wysokości składki członkowskiej do 200 zł dla seniorów i 140 dla juniorów i dzieci. Tutaj także podkreślano fakt, iż członkowie PLWiR muszą ponosić odpowiedzialność za funkcjonowanie ich organizacji, także w formie finansowej. Wiele zaciekawienia wśród zebranych wywołała informacja Andrzeja Szubarta na temat czasopisma Polskiej Ligi Western i Rodeo pt. „Western Horse i Rider”. Będzie miało ono formę kwartalnika. Zauważyć należy, iż będzie to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone tylko i wyłącznie jeździe konnej w stylu western. Pierwsze wydanie będzie dostępne na początku kwietnia br. Z zainteresowaniem wysłuchano także informacji zarządu na temat korespondencji z PZJ w sprawie reiningu i problemów, które mają zawodnicy tej konkurencji posiadający licencję PZJ ze startami w zawodach innych organizacji, jeżeli organizacje te nie spełnią szeregu warunków, które postawił PZJ. Przedstawiono także odpowiedź prezesa PZJ na pismo PLWiR. Konkluzja była taka, iż reining w Polskim Związku Jeździeckim może przestać istnieć, gdyż zawodnikom bardziej zależy na startach w zawodach NRHA, AQHA czy PLWiR.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu. Podkreślić jednak należy, iż we Wrocławiu pojawiła się stosunkowo niewielka liczba członków PLWiR (dokładnie 32 osoby).

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. SZKOLEŃ I INTEGRACJI

Pobierz: SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. SPORTU

poniedziałek, 29 kwietnia 2013 17:22

Sponsorzy