Walne Zgromadzenie 23.03.2013

PDFDrukujEmail

1. Uchwała WZ 1-2013

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i komisji Rewizyjnej za rok 2012r i udzielenia Zarządowiu Absolutorium.

2. Uchwała WZ 2-2013

W sprawie przyjęcia nowego członka Zarządu.

3. Uchwała WZ 3-2013

W sprawie przyjęcia nowego członka Komisji rewizyjnej Natalii Kurnel

4. Uchwała WZ 4-2013

W sprawie wysokości składek członkowskich na 2014 rok

5. Uchwała WZ 5-2013

W sprawie dotychczasowego terminu opłacania składek członkowskich do 31.marca każdego roku.

6. Uchwała WZ 6-2013

W sprawie opłacania składek o 20% wyższych po terminie 31 marca.

poniedziałek, 29 kwietnia 2013 17:37

Sponsorzy