Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków PLWiR 2014

PDFDrukujEmail

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Członków PLWiR odbędzie się w dniu 29 marca 2014. I termin ustalony został na godzinę 12.00, natomiast termin II na 12.30. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy ul. Skarbowców 8A (dojazd ulicami Mariana Rapackiego i Stanisława Kusztelana).

Z uwagi na rezygnację niektórych członków z pełnienia funkcji w Zarządzie, podczas Walnego Zebrania odbędą się również wybory uzupełniające do Zarządu.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków PLWiR do udziału w Walnym Zebraniu, gdyż oprócz wyborów uzupełniających będzie tam poruszanych wiele kwestii istotnych dla jeździectwa westernowego w Polsce.

Poniżej (do pobrania) znajdują się uchwały Zarządu PLWiR dotyczące terminu oraz programu Walnego Zebrania Członków PLWiR.

Pobierz: Uchwała 04/2014 - w sprawie terminu i miejsca Walnego Zebrania Członków PLWiR 2014

Pobierz: Uchwała 05/2014 - w sprawie programu Walnego Zebrania Członków PLWiR 2014

Pobierz: Załącznik do Uchwały 05/2014_Program Walnego Zebrania Członków PLWiR2014

Tym z Państwa, którzy nie będą mogli osobiście pojawić się we Wrocławiu, przypominamy o możliwości ustanowienia swojego pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest poniżej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §14A ust. 2 Statutu PLWiR "jeden pełnomocnik może być umocowany maksymalnie przez 3 członków".

Pobierz: pełnomocnictwo WZ

poniedziałek, 24 marca 2014 18:47

Sponsorzy