Walne Zebranie 29.03.2014

PDFDrukujEmail

1. Uchwała WZ 1-2014

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2013 i udzielenia Zarządowi absolutorium.

2. Uchwała WZ 2-2014

W sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu.

3. Uchwała WZ 3-2014

W sprawie wyboru Beaty Bacy na Prezesa Zarządu.

4. Uchwała WZ 4-2014

W sprawie składu Zarządu PLWiR.

5. Uchwała WZ 5-2014

W sprawie zmiany składu Zarządu na wniosek Prezesa PLWiR.

6. Uchwała WZ 6-2014

W sprawie zatwierdzenia nowego składu Zarządu.

7. Uchwała WZ 7-2014

W sprawie podjęcia przez Zarząd działań nad zorganizowaniem Mistrzostw Polski Polski w jednym miejscu.

piątek, 04 kwietnia 2014 07:17

Sponsorzy