Walne zebranie członków PLWiR 29.03.2014

PDFDrukujEmail

W sobotę, 29 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR. Podczas kilku godzin obrad wysłuchano sprawozdań zarządu, poszczególnych komisji  oraz komisji rewizyjnej dotyczących działalności stowarzyszenia w 2013 roku. W efekcie uczestnicy Walnego Zebrania udzielili zarządowi absolutorium. Przedstawiono także informacje dotyczące nowej konkurencji PLWiR – Extreme Trail. Swoje rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie Polskiej Ligi Western i Rodeo złożyli:

Jacek Świerzewicz – Prezes Zarządu

Jacek Grobelny – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Truskowski – Członek Zarządu

7 października 2013 z pełnienia funkcji zrezygnowała także Joanna Zwierzchowska – Wiceprezes Zarządu.

Wszystkim członkom Zarządu bardzo dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w prace Ligi.

W związku ze złożonymi rezygnacjami odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Prezesem została Beata Baca. Pozostali nowo wybrani członkowie Zarządu to: Marta Abramczyk, Ewa Marciniak oraz Halina Wysocka.

W dalszej części zebrania wręczono nagrody w konkursie Fair Play PLWiR za rok 2013 – nagrodę główną otrzymali Beata Baca, Leszek Baca i Bartosz Wysocki z BLB Western Horses Komarno, natomiast wyróżnienie otrzymał Artur Górecki Z Arizona City w Kudowie Zdrój.

Kolejną część zebrania stanowiła dyskusja nad działalnością Ligi w 2014 roku. Przedstawiono Kalendarz zawodów i imprez jeździeckich na rok 2014. Zaprezentowano także plany działania nowo powołanej komisji ds. konkurencji szybkościowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu.

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. SZKOLEŃ I INTEGRACJI

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. SPORTU

Pobierz: SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Walne Zgromadzenie".

piątek, 04 kwietnia 2014 17:47

Sponsorzy