Walne Zebranie Członków PLWiR 28.03.2015

PDFDrukujEmail

W sobotę, 28 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR.
Podczas tegorocznego posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu PLWiR z działalności w roku 2014, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2014. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi absolutorium.

W tym roku było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie w działalność Polskiej Ligi Western i Rodeo. W związku z powyższym przeprowadzono wybory Zarządu PLWiR na następna 4-letnią kadencję. Prezesem Zarządu została Beata Baca. Pozostali nowo wybrani członkowie Zarządu to: Aleksandra Misztak, Ewa Marciniak, Aleksandra Szubart, Marta Abramczyk, Andrzej Szubart, Damian Wroczyński i Halina Wysocka. W skład Komisji rewizyjnej został powołany Ireneusz Pacyna jako Przewodniczący Komisji oraz Adrianna Kapla i Magdalena Zeprzałka jako członkowie komisji.

W kolejnej  części Walnego Zebrania została wręczona nagroda w Konkursie Fair Play PLWiR za rok 2014 – nagrodę główną otrzymała Anna i Natalia Słowik z Happy Ranch.

Następnie  omówiono kalendarz zawodów 2015 oraz działalność PLWiR w bieżącym roku oraz podjęto uchwały dotyczące działalności gospodarczej PLWiR. W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów.

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 oraz protokół Walnego Zebrania.

Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu
Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych
Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a
Protokół Walnego Zebrania Członków PLWiR z dnia 28.03.2015

czwartek, 09 kwietnia 2015 12:48

Sponsorzy