Walne Zebranie Członków PLWiR 28.03.2015

PDFDrukujEmail

Uchwała nr 1/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014

Uchwała nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie powołania Prezesa PLWiR na nową kadencję

Uchwała nr 3/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie powołania Członków Zarządu PLWiR na nową kadencję

Uchwała nr 4/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie powołania Komisji rewizyjnej na nowa kadencję

Uchwała nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie podjęcia działalności gospodarczej

Uchwała nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków PLWiR
w sprawie procedur formalnych dotyczących działalności gospodarczej

wtorek, 07 kwietnia 2015 17:07

Sponsorzy