Walne Zebranie Członków PLWiR 11.09.2015

PDFDrukujEmail

Dnia 11 września 2015, piątek, w Ścięgnach w Western City odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym w uchwale Zarządu PLWiR nr 15/2015 i w załączniku do uchwały było ono poświęcone przegłosowaniu uchwał dotyczących uzupełnienia nazwy PLWiR o słowo "stowarzyszenie" w odpowiedzi na zarządzenie sądu rejestrowego. Obecnie pełna nazwa PLWiR brzmi: Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo, skrót: Stowarzyszenie PLWiR. Odpowiednio do powziętych uchwał został zmieniony również statut.

Wszystkie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PLWiR znajdują się w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajduje się do wglądu Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Protokół Walnego Zebrania z dnia 11.09.2015

piątek, 18 września 2015 19:00

Sponsorzy