Walne Zebranie Członków PLWiR 19.03.2016

PDFDrukujEmail

Dnia 19 marca 2016 odbyło się we Wrocławiu sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2015, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2015. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2016).

W kolejnym punkcie został przedstawiony zaktualizowany kalendarz zawodów 2016 oraz nawiązano do zmian w przepisach Polish Cowboy Race'a przypominając o szkoleniu w zakresie Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a mającym odbyć się dnia 2 kwietnia 2016.

Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował, że Konkurs Fair Play w roku 2015 niestety nie został rozstrzygnięty i przypomniał o otwarciu konkursu w sezonie 2016 (otwarcie ogłoszono na stronie www).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów. Aleksandra Misztak podniosła sprawę logo naszego stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem ochrony znaku.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 19.03.2016

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdania Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

piątek, 31 marca 2017 17:54

Sponsorzy