Walne Zebranie Członków PLWiR 25.03.2017

PDFDrukujEmail

Dnia 25 marca 2017 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2016, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2017) i podjęli uchwałę odnośnie wyniku za rok 2016 (uchwała 2/2017).

Prezes Stowarzyszenia PLWiR Beata Baca poinformowała o rozstrzygnięciu Konkursu Fair Play za rok 2016 i decyzji kapituły konkursu o publicznym wręczeniu nagród na Mistrzostwach Polski PLWiR.

W kolejnym punkcie został przedstawiony kalendarz zawodów 2017 i omówiono nowe zawody w naszym kalendarzu, które mają się odbyć we wrześniu w Gniazdowie w ramach III Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z kopyta".

Kolejnym punktem były "Bieżące problemy zawodników PLWiR zgłoszone w imieniu zawodników przez Olgę Pawłowicz”. Moderatorem dyskusji była Olga Pawłowicz i omówiono po kolei wszystkie punkty zawarte w jej liście przekazanym do biura PLWiR. Na zakończenie dyskusji ustalono formę pisemną podsumowującą omówione pomysły i wnioski przy udziale Olgi Pawłowicz i Zarządu PLWiR.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski". Poruszone tematy znajdują się w protokole Walnego Zebrania.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

czwartek, 01 marca 2018 16:07

Sponsorzy