Walne Zebranie Członków PLWiR 25.03.2017

PDFDrukujEmail

Uchwała 1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016

Uchwała 2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

piątek, 31 marca 2017 17:53

Sponsorzy