Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR 24.02.2018

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR 24.02.2018

PDFDrukujEmail

Szanowni Zawodnicy i Miłośnicy Jazdy Western –

Witamy w sezonie 2018.

Zarząd Stowarzyszenia PLWiR  zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Z względu na złożenie rezygnacji przez Prezesa i wszystkich Członków Zarządu zebranie zostaje zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

W związku z powyższym bardzo ważna jest Państwa obecność, która będzie miała wpływ na skład nowego Zarządu i dalsze funkcjonowanie naszego stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR odbędzie się dnia 24 lutego 2018 o godz. 12.00, a w przypadku braku kworum o godz. 12.30. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w hotelu AGRO przy ulicy Zwycięskiej 10.

Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków PLWiR – godz. 12.00
2. Otwarcie drugiego terminu Walnego Zebrania Członków PLWiR – godz. 12.30
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków, tj. Przewodniczącego i Sekretarza
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Sprawdzenie mandatów członków, kworum, prawidłowości zwołania oraz zatwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków
6. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczących Komisji:
- sędziowskiej,
- ds. sportu,
- ds. Extreme Trail i Polish Cowboy Race’a
- ds. konkurencji szybkościowych
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej
9. Głosowanie nad absolutorium
10. Wybory Prezesa Zarządu
11. Wybór składu Zarządu
12. Przedstawienie kalendarza na rok 2018
13. Wręczenie nagród przyznanych w konkursie Fair Play
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Walnego Zebrania

poniedziałek, 05 lutego 2018 20:13

Sponsorzy