Uchwały Zarządu 2018

PDFDrukujEmail

Uchwała Zarządu nr 1/2018 z dnia 26.01.2018

Zmiana systemu kwalifikacji do Mistrzostw Polski

Uchwała Zarządu nr 2/2018 z dnia 26.01.2018

Rozwiązanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a i powołanie Komisji ds. Polish Cowboy Race'a

Uchwała Zarządu nr 3/2018 z dnia 26.01.2018

Wymagany wiek konia startującego w konkurencjach szybkościowych

Uchwała Zarządu nr 4/2018 z dnia 26.01.2018

Zwołanie Walnego Zebrania Członków PLWiR na dzień 24.02.2018

Uchwała Zarządu nr 5/2018 z dnia 06.04.2018

Zatwierdzenie przepisów konkurencji PCR, regulaminu organizowania i uczestnictwa w zawodach PCR, przewodnika do konstruowania schematów PCR, scoresheetów, regulaminu działalności Komisji ds. PCR

Uchwała Zarządu nr 6/2018 z dnia 06.04.2018

Zatwierdzenie sędziów PCR

Uchwała Zarządu nr 7/2018 z dnia 06.04.2018

Zatwierdzenie kalendarza zawodów 2018

Uchwała Zarządu nr 8/2018 z dnia 06.04.2018

Możliwość kontaktu Członków Zarządu na odległość

Uchwała Zarządu nr 9/2018 z dnia 06.04.2018

Zmiana składu Komisji ds. konkurencji z bydłem

Uchwała Zarządu nr 10/2018 z dnia 06.04.2018

Wykluczenie Marka Godziny z Zarządu

Uchwała Zarządu nr 11/2018 z dnia 06.04.2018

Pozbawienie Marka Godziny funkcji sędziego wykładowcy

Uchwała Zarządu nr 12/2018 z dnia 06.04.2018

Udzielenie nagany Markowi Godzinie

Uchwała Zarządu nr 13/2018

Uchylenie uchwał dotyczących Marka Godziny nr 10, 11 i 12/2018

Uchwała Zarządu nr 14/2018

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia PLWiR Marka Godziny

Uchwała Zarządu nr 15/2018

Zatwierdzenie zaktualizowanego regulaminu organizowania, rozgrywania i uczestnictwa w zawodach jeździeckich PLWiR

ZAŁĄCZNIK do uchwały Zarządu nr 15/2018 - Regulamin organizowania, rozgrywania i uczestnictwa w zawodach jeździeckich PLWiR

Uchwała Zarządu nr 16/2018

Przyznanie tytułu sędziego wykładowcy Jackowi Grobelnemu

Uchwała Zarządu nr 17/2018

Dopuszczenie do startu juniorów od 16. roku życia w konkurencjach z bydłem

ZAŁĄCZNIK do uchwały Zarządu nr 17/2018 - Regulamin startów młodzieży w konkurencjach z bydłem

Uchwała Zarządu nr 18/2018

Zwolnienie z obowiązku płatności składek PLWiR dla konkurencji Cutting i Working Cow Horse w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Konkurencjach z Bydłem

piątek, 20 lipca 2018 16:23

Sponsorzy