Walne Zebranie Członków PLWiR 24.02.2018

PDFDrukujEmail

Dnia 24 lutego 2018 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ cały Zarząd i komisja rewizyjna złożyli rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2017, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2018) i podjęło uchwałę dotyczącą przeznaczenia wyniku za rok 2017 (uchwała 2/2018).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Andrzej Szubart (uchwała 3/2018).

Kolejnym punktem było tajne głosowanie w ramach wyborów pozostałych Członków Zarządu - uchwałą 4/2018 zostali wybrani następujący Członkowie Zarządu: Marta Abramczyk, Marek Godzina, Agnieszka Jaśkiewicz, Marek Kociok, Aleksandra Misztak, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski, Szymon Wierzchosławski.

Walne Zebranie wybrało komisję rewizyjną w nowym składzie na nową kadencję: Przewodniczący - Andrzej Truskowski, Członkowie - Adrianna Kapla, Witold Dzięcioł (uchwała 5/2018).

Po przeprowadzonych wyborach Aleksandra Misztak przedstawiła kalendarz na sezon 2018.

Jerzy Pokój zabrał głos w sprawie organizacji zawodów w bieżącym sezonie związanych z tym problemów.

Prezes Zarządu Andrzej Szubart ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2017 - zwycięzcami zostali Hanna Houszka i Szymon Wierzchosławski. Prezes wręczył nagrodę w postaci patery obecnemu na Walnym Zebraniu Szymonowi Wierzchosławskiemu. Nieobecnej Hannie Houszce nagroda zostanie wręczona na zawodach.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR dnia 24.02.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. sportu

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

czwartek, 28 marca 2019 16:59

Sponsorzy