Walne Zebranie Członków PLWiR 24.02.2018

PDFDrukujEmail

Uchwała 1/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia PLWiR z dnia 24.02.2018

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Uchwała 2/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia PLWiR z dnia 24.02.2018

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

Uchwała 3/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia PLWiR z dnia 24.02.2018

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia PLWiR na nową kadencję

Uchwała 4/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia PLWiR z dnia 24.02.2018

w sprawie powołania Członków Zarządu Stowarzyszenia PLWiR na nową kadencję

Uchwała 5/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia PLWiR z dnia 24.02.2018

w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia PLWiR na nową kadencję

czwartek, 01 marca 2018 16:19

Sponsorzy