Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR

PDFDrukujEmail

Szanowni Zawodnicy i Miłośnicy Jazdy Western –

Witamy w sezonie 2019.

Zarząd Stowarzyszenia PLWiR  zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Z względu na złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji zebranie zostaje zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

W związku z powyższym bardzo ważna jest Państwa obecność, która będzie miała wpływ na wybór osoby Prezesa Zarządu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR odbędzie się dnia 23 marca 2019 o godz. 12.00, a w przypadku braku kworum o godz. 12.30. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w hotelu AGRO przy ulicy Zwycięskiej 10 w sali nr 5.

Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków PLWiR – godz. 12.00
2. Otwarcie drugiego terminu Walnego Zebrania Członków PLWiR – godz. 12.30
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków, tj. Przewodniczącego i Sekretarza
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Sprawdzenie mandatów członków, kworum, prawidłowości zwołania oraz zatwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków
6. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczących Komisji za rok 2018:
- sędziowskiej,
- ds. sportu,
- ds. szkoleń
- ds. Polish Cowboy Race’a
- ds. konkurencji szybkościowych
- ds. konkurencji z bydłem
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018 i sprawozdania Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej
9. Głosowanie nad absolutorium
10. Wybory Prezesa Zarządu
11. Głosowanie nad nadaniem członkostwa honorowego byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi
12. Przedstawienie kalendarza na rok 2019
13. Wręczenie nagród przyznanych w konkursie Fair Play
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Walnego Zebrania

Zapraszamy wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo

piątek, 22 marca 2019 17:54

Sponsorzy