Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

PDFDrukujEmail

Dnia 23 marca 2019 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ Prezes Zarządu Andrzej Szubart złożył rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2018, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2019) i podjęło uchwałę dotyczącą pokrycia straty za rok 2018 (uchwała 2/2019).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Tomasz Turkowski (uchwała 3/2019).

Kolejnym punktem było głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi. Jacek Grobelny uzasadnił inicjatywę przyznania członkostwa honorowego przedstawiając wieloletnią współpracę i pomoc ze strony Prezydenta Miasta w propagowaniu jazdy western (uchwała nr 4/2019).

Po podjęciu uchwały nr 4/2019 został omówiony kalendarz 2019 – poszczególne pozycje omówiła Aleksandra Misztak, Jacek Grobelny, Agnieszka Jaśkiewicz, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2018. Przewodniczący z uznaniem omówił zachowanie Karoliny Jaśkiewicz, która została zwycięzcą konkursu na wniosek Dominika Wierzchosławskiego. Ustalono, że nagroda w formie patery zostanie wręczona na najbliższych zawodach na forum publicznym (Karolina Jaśkiewicz była nieobecna na Walnym Zebraniu).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się krótka dyskusja w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji ds. Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

piątek, 29 marca 2019 17:58

Sponsorzy