Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

PDFDrukujEmail

Uchwała 1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

Uchwała 2/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

Uchwała 3/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia PLWiR na kadencję uzupełniającą

Uchwała 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

o przyznaniu honorowego członkostwa byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi

piątek, 29 marca 2019 18:09

Sponsorzy