Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR 20.11.2021

PDFDrukujEmail

Dnia 20 listopada 2021 odbyło się we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Zebranie odbyło się w drugim terminie ze względu na kworum i zostało otwarte przez Wiceprezes Zarządu Aleksandrę Misztak.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania przegłosowano porządek obrad, którego głównym punktem było rozwiązanie stowarzyszenia.

Następnie została przedstawiona obecna sytuacja finansowa stowarzyszenia przez Wiceprezes Aleksandrę Misztak. Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości prowadzenia dalszej działalności i stwierdzono, że brak jest pozytywnych perspektyw w zakresie finansowania statutowej działalności stowarzyszenia.

W związku z powyższym podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia PLWiR z dniem 1 stycznia 2022 (uchwała 3/2021).

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły powołania likwidatorów stowarzyszenia zgodnie ze statutem (uchwala 4/2021) oraz sprzedaży majątku stowarzyszenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji stowarzyszenia i wykreśleniem stowarzyszenia z rejestru KRS (uchwała 5/2021).

Na zakończenie podsumowano działalność PLWiR i przyczyny problemów finansowych stowarzyszenia. Omówiono dalsze możliwości organizacji zawodów westernowych w ramach innych form działalności.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PLWiR z dnia 20.11.2021

niedziela, 28 listopada 2021 15:55

Sponsorzy