Protokół ze zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

PDFDrukujEmail

Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo przedstawia treść uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu 10 lipca w Sochocinie - w tym uchwał związanych z opłatami za udział w zawodach PLWiR na 2021 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż treść uchwały o zmianie Statutu związanej z uzyskaniem Statusu OPP zostanie podana po jej zarejestrowaniu przez Sąd.
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

Sponsorzy