Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu – Beata Baca

Wiceprezes Zarządu – Aleksandra Misztak

Sekretarz Zarządu – Aleksandra Szubart

Skarbnik – Marta Abramczyk

Członek Zarządu – Andrzej Szubart
Członek Zarządu – Damian Wroczyński

Komisja rewizyjna:

Ireneusz Pacyna - Przewodniczący
Adrianna Kapla - członek komisji
Magdalena Zeprzałka - członek komisji

Sponsorzy