Zwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR

PDFDrukujEmail

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12 marca 2011 roku (sobota) o godz.12:00 na terenie WTWK Partynice we Wrocławiu - Saloon Jack’s City- odbędzie się Walne Zebranie Członków PLWiR (I termin) zwołane w trybie zwykłym. W przypadku niskiej frekwencji w I terminie Zarząd wyznacza II termin w tym samym miejscu i dniu na godzinę 12:30.

Osoby, które nie będą mogły być obecne prosimy o przekazanie pełnomocnictw do głosowania osobom przyjeżdżającym, bądź przesłanie na adres e-mail Biura PLWiR. Jest to WAŻNE ze względu na zmiany statutowe.

Opłaty i sprawy członkowskie będą prowadzone przez Biuro PLWiR od 11:00 do 11:45.


Program:
12:00- Otwarcie pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków

1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków, tj. Przewodniczącego i Sekretarza;

2. Sprawdzenie mandatów członków, kworum, prawidłowości zwołania oraz zatwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków a także regulaminu obrad;

3. Wybór komisji skrutacyjnej;

4. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczących Komisji:
- Sędziowskiej,
- ds. Sportu,
- ds. Szkoleń i Integracji;

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu;

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

7. Głosowanie nad Absolutorium;

8. Nadanie Członkostwa Honorowego –p. K. Turkowskiemu;

9. Wybór Prezesa;

10. Wybór pozostałych członków Zarządu;

11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad zmianami w statucie;

13. Przedstawienie kalendarza na 2011 rok;

14. Wolne wnioski;

15. Zamkniecie Walnego.

poniedziałek, 18 lipca 2011 19:58

Sponsorzy