Walne Zebranie Członków PLWiR 25.03.2017

Wpisany przez PLWiR piątek, 31 marca 2017 16:57
PDFDrukujEmail

Dnia 25 marca 2017 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2016, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2017) i podjęli uchwałę odnośnie wyniku za rok 2016 (uchwała 2/2017).

Prezes Stowarzyszenia PLWiR Beata Baca poinformowała o rozstrzygnięciu Konkursu Fair Play za rok 2016 i decyzji kapituły konkursu o publicznym wręczeniu nagród na Mistrzostwach Polski PLWiR.

W kolejnym punkcie został przedstawiony kalendarz zawodów 2017 i omówiono nowe zawody w naszym kalendarzu, które mają się odbyć we wrześniu w Gniazdowie w ramach III Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z kopyta".

Kolejnym punktem były "Bieżące problemy zawodników PLWiR zgłoszone w imieniu zawodników przez Olgę Pawłowicz”. Moderatorem dyskusji była Olga Pawłowicz i omówiono po kolei wszystkie punkty zawarte w jej liście przekazanym do biura PLWiR. Na zakończenie dyskusji ustalono formę pisemną podsumowującą omówione pomysły i wnioski przy udziale Olgi Pawłowicz i Zarządu PLWiR.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski". Poruszone tematy znajdują się w protokole Walnego Zebrania.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 17:43
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 16.09.2016

Wpisany przez PLWiR czwartek, 22 września 2016 15:44
PDFDrukujEmail

Dnia 16 września 2016 odbyło się w Ścięgnach w Western City Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas posiedzenia po formalnym otwarciu Zebrania i objęciu przewodnictwa przez Jacka Grobelnego została podjęta uchwala o przeznaczeniu zysku za rok 2015 na cele statutowe (uchwała nr 2/2016).

W ramach punktu "Wolne wnioski" omówiono zasady rozegrania Pucharu Europy Środkowej Rodeo i Western, który został ustanowiony zamiast odwołanego MEC-u 2016.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR - dzięki Wam mogliśmy zrealizować wezwanie sądu rejestrowego.

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 15:53
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 19.03.2016

Wpisany przez PLWiR czwartek, 24 marca 2016 20:02
PDFDrukujEmail

Dnia 19 marca 2016 odbyło się we Wrocławiu sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2015, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2015. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2016).

W kolejnym punkcie został przedstawiony zaktualizowany kalendarz zawodów 2016 oraz nawiązano do zmian w przepisach Polish Cowboy Race'a przypominając o szkoleniu w zakresie Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a mającym odbyć się dnia 2 kwietnia 2016.

Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował, że Konkurs Fair Play w roku 2015 niestety nie został rozstrzygnięty i przypomniał o otwarciu konkursu w sezonie 2016 (otwarcie ogłoszono na stronie www).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów. Aleksandra Misztak podniosła sprawę logo naszego stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem ochrony znaku.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 19.03.2016

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdania Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 17:54
   

Walne Zebranie Członków PLWiR 11.09.2015

Wpisany przez PLWiR piątek, 18 września 2015 18:46
PDFDrukujEmail

Dnia 11 września 2015, piątek, w Ścięgnach w Western City odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym w uchwale Zarządu PLWiR nr 15/2015 i w załączniku do uchwały było ono poświęcone przegłosowaniu uchwał dotyczących uzupełnienia nazwy PLWiR o słowo "stowarzyszenie" w odpowiedzi na zarządzenie sądu rejestrowego. Obecnie pełna nazwa PLWiR brzmi: Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo, skrót: Stowarzyszenie PLWiR. Odpowiednio do powziętych uchwał został zmieniony również statut.

Wszystkie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PLWiR znajdują się w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajduje się do wglądu Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Protokół Walnego Zebrania z dnia 11.09.2015

Poprawiony: piątek, 18 września 2015 19:00
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 28.03.2015

Wpisany przez PLWiR wtorek, 07 kwietnia 2015 16:05
PDFDrukujEmail

W sobotę, 28 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR.
Podczas tegorocznego posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu PLWiR z działalności w roku 2014, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2014. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi absolutorium.

W tym roku było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie w działalność Polskiej Ligi Western i Rodeo. W związku z powyższym przeprowadzono wybory Zarządu PLWiR na następna 4-letnią kadencję. Prezesem Zarządu została Beata Baca. Pozostali nowo wybrani członkowie Zarządu to: Aleksandra Misztak, Ewa Marciniak, Aleksandra Szubart, Marta Abramczyk, Andrzej Szubart, Damian Wroczyński i Halina Wysocka. W skład Komisji rewizyjnej został powołany Ireneusz Pacyna jako Przewodniczący Komisji oraz Adrianna Kapla i Magdalena Zeprzałka jako członkowie komisji.

W kolejnej  części Walnego Zebrania została wręczona nagroda w Konkursie Fair Play PLWiR za rok 2014 – nagrodę główną otrzymała Anna i Natalia Słowik z Happy Ranch.

Następnie  omówiono kalendarz zawodów 2015 oraz działalność PLWiR w bieżącym roku oraz podjęto uchwały dotyczące działalności gospodarczej PLWiR. W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów.

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 oraz protokół Walnego Zebrania.

Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu
Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych
Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a
Protokół Walnego Zebrania Członków PLWiR z dnia 28.03.2015

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 12:48
   

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Sponsorzy