Protokół ze zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

Wpisany przez PLWiR piątek, 15 lipca 2022 17:49
PDFDrukujEmail

Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo przedstawia treść uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu 10 lipca w Sochocinie - w tym uchwał związanych z opłatami za udział w zawodach PLWiR na 2021 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż treść uchwały o zmianie Statutu związanej z uzyskaniem Statusu OPP zostanie podana po jej zarejestrowaniu przez Sąd.
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR 20.11.2021

Wpisany przez PLWiR niedziela, 28 listopada 2021 15:05
PDFDrukujEmail

Dnia 20 listopada 2021 odbyło się we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Zebranie odbyło się w drugim terminie ze względu na kworum i zostało otwarte przez Wiceprezes Zarządu Aleksandrę Misztak.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania przegłosowano porządek obrad, którego głównym punktem było rozwiązanie stowarzyszenia.

Następnie została przedstawiona obecna sytuacja finansowa stowarzyszenia przez Wiceprezes Aleksandrę Misztak. Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości prowadzenia dalszej działalności i stwierdzono, że brak jest pozytywnych perspektyw w zakresie finansowania statutowej działalności stowarzyszenia.

W związku z powyższym podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia PLWiR z dniem 1 stycznia 2022 (uchwała 3/2021).

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły powołania likwidatorów stowarzyszenia zgodnie ze statutem (uchwala 4/2021) oraz sprzedaży majątku stowarzyszenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem likwidacji stowarzyszenia i wykreśleniem stowarzyszenia z rejestru KRS (uchwała 5/2021).

Na zakończenie podsumowano działalność PLWiR i przyczyny problemów finansowych stowarzyszenia. Omówiono dalsze możliwości organizacji zawodów westernowych w ramach innych form działalności.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PLWiR z dnia 20.11.2021

Poprawiony: niedziela, 28 listopada 2021 15:55
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

Wpisany przez PLWiR czwartek, 28 marca 2019 17:43
PDFDrukujEmail

Dnia 23 marca 2019 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ Prezes Zarządu Andrzej Szubart złożył rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2018, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2019) i podjęło uchwałę dotyczącą pokrycia straty za rok 2018 (uchwała 2/2019).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Tomasz Turkowski (uchwała 3/2019).

Kolejnym punktem było głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi. Jacek Grobelny uzasadnił inicjatywę przyznania członkostwa honorowego przedstawiając wieloletnią współpracę i pomoc ze strony Prezydenta Miasta w propagowaniu jazdy western (uchwała nr 4/2019).

Po podjęciu uchwały nr 4/2019 został omówiony kalendarz 2019 – poszczególne pozycje omówiła Aleksandra Misztak, Jacek Grobelny, Agnieszka Jaśkiewicz, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2018. Przewodniczący z uznaniem omówił zachowanie Karoliny Jaśkiewicz, która została zwycięzcą konkursu na wniosek Dominika Wierzchosławskiego. Ustalono, że nagroda w formie patery zostanie wręczona na najbliższych zawodach na forum publicznym (Karolina Jaśkiewicz była nieobecna na Walnym Zebraniu).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się krótka dyskusja w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji ds. Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: piątek, 29 marca 2019 17:58
   

Walne Zebranie Członków PLWiR 24.02.2018

Wpisany przez PLWiR czwartek, 01 marca 2018 15:26
PDFDrukujEmail

Dnia 24 lutego 2018 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ cały Zarząd i komisja rewizyjna złożyli rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2017, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2018) i podjęło uchwałę dotyczącą przeznaczenia wyniku za rok 2017 (uchwała 2/2018).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Andrzej Szubart (uchwała 3/2018).

Kolejnym punktem było tajne głosowanie w ramach wyborów pozostałych Członków Zarządu - uchwałą 4/2018 zostali wybrani następujący Członkowie Zarządu: Marta Abramczyk, Marek Godzina, Agnieszka Jaśkiewicz, Marek Kociok, Aleksandra Misztak, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski, Szymon Wierzchosławski.

Walne Zebranie wybrało komisję rewizyjną w nowym składzie na nową kadencję: Przewodniczący - Andrzej Truskowski, Członkowie - Adrianna Kapla, Witold Dzięcioł (uchwała 5/2018).

Po przeprowadzonych wyborach Aleksandra Misztak przedstawiła kalendarz na sezon 2018.

Jerzy Pokój zabrał głos w sprawie organizacji zawodów w bieżącym sezonie związanych z tym problemów.

Prezes Zarządu Andrzej Szubart ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2017 - zwycięzcami zostali Hanna Houszka i Szymon Wierzchosławski. Prezes wręczył nagrodę w postaci patery obecnemu na Walnym Zebraniu Szymonowi Wierzchosławskiemu. Nieobecnej Hannie Houszce nagroda zostanie wręczona na zawodach.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR dnia 24.02.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. sportu

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 16:59
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 25.03.2017

Wpisany przez PLWiR piątek, 31 marca 2017 16:57
PDFDrukujEmail

Dnia 25 marca 2017 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2016, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2017) i podjęli uchwałę odnośnie wyniku za rok 2016 (uchwała 2/2017).

Prezes Stowarzyszenia PLWiR Beata Baca poinformowała o rozstrzygnięciu Konkursu Fair Play za rok 2016 i decyzji kapituły konkursu o publicznym wręczeniu nagród na Mistrzostwach Polski PLWiR.

W kolejnym punkcie został przedstawiony kalendarz zawodów 2017 i omówiono nowe zawody w naszym kalendarzu, które mają się odbyć we wrześniu w Gniazdowie w ramach III Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z kopyta".

Kolejnym punktem były "Bieżące problemy zawodników PLWiR zgłoszone w imieniu zawodników przez Olgę Pawłowicz”. Moderatorem dyskusji była Olga Pawłowicz i omówiono po kolei wszystkie punkty zawarte w jej liście przekazanym do biura PLWiR. Na zakończenie dyskusji ustalono formę pisemną podsumowującą omówione pomysły i wnioski przy udziale Olgi Pawłowicz i Zarządu PLWiR.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski". Poruszone tematy znajdują się w protokole Walnego Zebrania.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: czwartek, 01 marca 2018 16:07
   

Strona 1 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Sponsorzy