Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

Wpisany przez PLWiR czwartek, 28 marca 2019 17:43
PDFDrukujEmail

Dnia 23 marca 2019 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ Prezes Zarządu Andrzej Szubart złożył rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2018, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2019) i podjęło uchwałę dotyczącą pokrycia straty za rok 2018 (uchwała 2/2019).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Tomasz Turkowski (uchwała 3/2019).

Kolejnym punktem było głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi. Jacek Grobelny uzasadnił inicjatywę przyznania członkostwa honorowego przedstawiając wieloletnią współpracę i pomoc ze strony Prezydenta Miasta w propagowaniu jazdy western (uchwała nr 4/2019).

Po podjęciu uchwały nr 4/2019 został omówiony kalendarz 2019 – poszczególne pozycje omówiła Aleksandra Misztak, Jacek Grobelny, Agnieszka Jaśkiewicz, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2018. Przewodniczący z uznaniem omówił zachowanie Karoliny Jaśkiewicz, która została zwycięzcą konkursu na wniosek Dominika Wierzchosławskiego. Ustalono, że nagroda w formie patery zostanie wręczona na najbliższych zawodach na forum publicznym (Karolina Jaśkiewicz była nieobecna na Walnym Zebraniu).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się krótka dyskusja w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji ds. Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: piątek, 29 marca 2019 17:58
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 24.02.2018

Wpisany przez PLWiR czwartek, 01 marca 2018 15:26
PDFDrukujEmail

Dnia 24 lutego 2018 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ cały Zarząd i komisja rewizyjna złożyli rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2017, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2018) i podjęło uchwałę dotyczącą przeznaczenia wyniku za rok 2017 (uchwała 2/2018).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Andrzej Szubart (uchwała 3/2018).

Kolejnym punktem było tajne głosowanie w ramach wyborów pozostałych Członków Zarządu - uchwałą 4/2018 zostali wybrani następujący Członkowie Zarządu: Marta Abramczyk, Marek Godzina, Agnieszka Jaśkiewicz, Marek Kociok, Aleksandra Misztak, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski, Szymon Wierzchosławski.

Walne Zebranie wybrało komisję rewizyjną w nowym składzie na nową kadencję: Przewodniczący - Andrzej Truskowski, Członkowie - Adrianna Kapla, Witold Dzięcioł (uchwała 5/2018).

Po przeprowadzonych wyborach Aleksandra Misztak przedstawiła kalendarz na sezon 2018.

Jerzy Pokój zabrał głos w sprawie organizacji zawodów w bieżącym sezonie związanych z tym problemów.

Prezes Zarządu Andrzej Szubart ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2017 - zwycięzcami zostali Hanna Houszka i Szymon Wierzchosławski. Prezes wręczył nagrodę w postaci patery obecnemu na Walnym Zebraniu Szymonowi Wierzchosławskiemu. Nieobecnej Hannie Houszce nagroda zostanie wręczona na zawodach.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR dnia 24.02.2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. sportu

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 16:59
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 25.03.2017

Wpisany przez PLWiR piątek, 31 marca 2017 16:57
PDFDrukujEmail

Dnia 25 marca 2017 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2016, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2017) i podjęli uchwałę odnośnie wyniku za rok 2016 (uchwała 2/2017).

Prezes Stowarzyszenia PLWiR Beata Baca poinformowała o rozstrzygnięciu Konkursu Fair Play za rok 2016 i decyzji kapituły konkursu o publicznym wręczeniu nagród na Mistrzostwach Polski PLWiR.

W kolejnym punkcie został przedstawiony kalendarz zawodów 2017 i omówiono nowe zawody w naszym kalendarzu, które mają się odbyć we wrześniu w Gniazdowie w ramach III Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z kopyta".

Kolejnym punktem były "Bieżące problemy zawodników PLWiR zgłoszone w imieniu zawodników przez Olgę Pawłowicz”. Moderatorem dyskusji była Olga Pawłowicz i omówiono po kolei wszystkie punkty zawarte w jej liście przekazanym do biura PLWiR. Na zakończenie dyskusji ustalono formę pisemną podsumowującą omówione pomysły i wnioski przy udziale Olgi Pawłowicz i Zarządu PLWiR.

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się rozmowa w ramach punktu "Wolne wnioski". Poruszone tematy znajdują się w protokole Walnego Zebrania.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 25.03.2017

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: czwartek, 01 marca 2018 16:07
   

Walne Zebranie Członków PLWiR 16.09.2016

Wpisany przez PLWiR czwartek, 22 września 2016 15:44
PDFDrukujEmail

Dnia 16 września 2016 odbyło się w Ścięgnach w Western City Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas posiedzenia po formalnym otwarciu Zebrania i objęciu przewodnictwa przez Jacka Grobelnego została podjęta uchwala o przeznaczeniu zysku za rok 2015 na cele statutowe (uchwała nr 2/2016).

W ramach punktu "Wolne wnioski" omówiono zasady rozegrania Pucharu Europy Środkowej Rodeo i Western, który został ustanowiony zamiast odwołanego MEC-u 2016.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR - dzięki Wam mogliśmy zrealizować wezwanie sądu rejestrowego.

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 15:53
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 19.03.2016

Wpisany przez PLWiR czwartek, 24 marca 2016 20:02
PDFDrukujEmail

Dnia 19 marca 2016 odbyło się we Wrocławiu sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR.
Podczas  posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2015, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2015. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2016).

W kolejnym punkcie został przedstawiony zaktualizowany kalendarz zawodów 2016 oraz nawiązano do zmian w przepisach Polish Cowboy Race'a przypominając o szkoleniu w zakresie Extreme Trail'a i Polish Cowboy Race'a mającym odbyć się dnia 2 kwietnia 2016.

Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował, że Konkurs Fair Play w roku 2015 niestety nie został rozstrzygnięty i przypomniał o otwarciu konkursu w sezonie 2016 (otwarcie ogłoszono na stronie www).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów. Aleksandra Misztak podniosła sprawę logo naszego stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem ochrony znaku.

Uchwałę podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 19.03.2016

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdania Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 17:54
   

Strona 1 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Sponsorzy