Kominikat po Walnym Zebraniu Członków PLWiR

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 lipca 2011 19:42
PDFDrukujEmail

Walne Zebranie Członków PLWiR, które odbyło się w sobote, 20.03.2010 r., ustaliło m. in., że podniesiona zostanie o 10 zł składka członkowska dla seniorów. Dzieci i juniorzy płacić będą tak samo jak dotychczas. Osobom, które opłaciły składkę bieżącą zalicza się wpłatę bez konieczności wyrównywania.


WZ wprowadziło również uchwałę zmieniającą ilość startów niezbędnych do zdobycia kwalifikacji do MP. Zawodnik zaliczyć musi 2 starty, oba w zawodach mających status ZK. Z pozostałych zawodów (nie widniejących w kalendarzu PLWiR) punkty mogą byc zaliczone na wyraźną prośbę zawodnika - należy przesłać do Biura PLWiR kopię score sheet lub link do oficjalnej strony organizatora zawierającej wyniki.

Wszystkie uchwały WZ zostaną opublikowane w przewidzianym Statutem czasie

Poprawiony: poniedziałek, 18 lipca 2011 19:43
 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 lipca 2011 19:41
PDFDrukujEmail

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12 marca 2011 roku (sobota) o godz.12:00 na terenie WTWK Partynice we Wrocławiu - Saloon Jack’s City- odbędzie się Walne Zebranie Członków PLWiR (I termin) zwołane w trybie zwykłym. W przypadku niskiej frekwencji w I terminie Zarząd wyznacza II termin w tym samym miejscu i dniu na godzinę 12:30.

Osoby, które nie będą mogły być obecne prosimy o przekazanie pełnomocnictw do głosowania osobom przyjeżdżającym, bądź przesłanie na adres e-mail Biura PLWiR. Jest to WAŻNE ze względu na zmiany statutowe.

Opłaty i sprawy członkowskie będą prowadzone przez Biuro PLWiR od 11:00 do 11:45.


Program:
12:00- Otwarcie pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków

1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków, tj. Przewodniczącego i Sekretarza;

2. Sprawdzenie mandatów członków, kworum, prawidłowości zwołania oraz zatwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków a także regulaminu obrad;

3. Wybór komisji skrutacyjnej;

4. Przedstawienie sprawozdań Przewodniczących Komisji:
- Sędziowskiej,
- ds. Sportu,
- ds. Szkoleń i Integracji;

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu;

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

7. Głosowanie nad Absolutorium;

8. Nadanie Członkostwa Honorowego –p. K. Turkowskiemu;

9. Wybór Prezesa;

10. Wybór pozostałych członków Zarządu;

11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad zmianami w statucie;

13. Przedstawienie kalendarza na 2011 rok;

14. Wolne wnioski;

15. Zamkniecie Walnego.

Poprawiony: poniedziałek, 18 lipca 2011 19:58
   

Strona 4 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Sponsorzy