Walne Zebranie Członków PLWiR 11.09.2015

Wpisany przez PLWiR piątek, 18 września 2015 18:46
PDFDrukujEmail

Dnia 11 września 2015, piątek, w Ścięgnach w Western City odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PLWiR.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym w uchwale Zarządu PLWiR nr 15/2015 i w załączniku do uchwały było ono poświęcone przegłosowaniu uchwał dotyczących uzupełnienia nazwy PLWiR o słowo "stowarzyszenie" w odpowiedzi na zarządzenie sądu rejestrowego. Obecnie pełna nazwa PLWiR brzmi: Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo, skrót: Stowarzyszenie PLWiR. Odpowiednio do powziętych uchwał został zmieniony również statut.

Wszystkie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PLWiR znajdują się w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajduje się do wglądu Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Protokół Walnego Zebrania z dnia 11.09.2015

Poprawiony: piątek, 18 września 2015 19:00
 

Walne Zebranie Członków PLWiR 28.03.2015

Wpisany przez PLWiR wtorek, 07 kwietnia 2015 16:05
PDFDrukujEmail

W sobotę, 28 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR.
Podczas tegorocznego posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu PLWiR z działalności w roku 2014, sprawozdań poszczególnych komisji oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2014. Uczestnicy Walnego Zebrania udzielili dotychczasowemu Zarządowi absolutorium.

W tym roku było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie w działalność Polskiej Ligi Western i Rodeo. W związku z powyższym przeprowadzono wybory Zarządu PLWiR na następna 4-letnią kadencję. Prezesem Zarządu została Beata Baca. Pozostali nowo wybrani członkowie Zarządu to: Aleksandra Misztak, Ewa Marciniak, Aleksandra Szubart, Marta Abramczyk, Andrzej Szubart, Damian Wroczyński i Halina Wysocka. W skład Komisji rewizyjnej został powołany Ireneusz Pacyna jako Przewodniczący Komisji oraz Adrianna Kapla i Magdalena Zeprzałka jako członkowie komisji.

W kolejnej  części Walnego Zebrania została wręczona nagroda w Konkursie Fair Play PLWiR za rok 2014 – nagrodę główną otrzymała Anna i Natalia Słowik z Happy Ranch.

Następnie  omówiono kalendarz zawodów 2015 oraz działalność PLWiR w bieżącym roku oraz podjęto uchwały dotyczące działalności gospodarczej PLWiR. W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania Członków PLWiR odbyła się dyskusja dotycząca bieżących problemów związanych z organizacją i rozgrywaniem zawodów.

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Poniżej można pobrać do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 oraz protokół Walnego Zebrania.

Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu
Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych
Sprawozdanie Komisji ds. Extreme Trail'a
Protokół Walnego Zebrania Członków PLWiR z dnia 28.03.2015

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 12:48
 

Walne zebranie członków PLWiR 29.03.2014

Wpisany przez PLWiR piątek, 04 kwietnia 2014 17:09
PDFDrukujEmail

W sobotę, 29 marca, we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków PLWiR. Podczas kilku godzin obrad wysłuchano sprawozdań zarządu, poszczególnych komisji  oraz komisji rewizyjnej dotyczących działalności stowarzyszenia w 2013 roku. W efekcie uczestnicy Walnego Zebrania udzielili zarządowi absolutorium. Przedstawiono także informacje dotyczące nowej konkurencji PLWiR – Extreme Trail. Swoje rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie Polskiej Ligi Western i Rodeo złożyli:

Jacek Świerzewicz – Prezes Zarządu

Jacek Grobelny – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Truskowski – Członek Zarządu

7 października 2013 z pełnienia funkcji zrezygnowała także Joanna Zwierzchowska – Wiceprezes Zarządu.

Wszystkim członkom Zarządu bardzo dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w prace Ligi.

W związku ze złożonymi rezygnacjami odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Prezesem została Beata Baca. Pozostali nowo wybrani członkowie Zarządu to: Marta Abramczyk, Ewa Marciniak oraz Halina Wysocka.

W dalszej części zebrania wręczono nagrody w konkursie Fair Play PLWiR za rok 2013 – nagrodę główną otrzymali Beata Baca, Leszek Baca i Bartosz Wysocki z BLB Western Horses Komarno, natomiast wyróżnienie otrzymał Artur Górecki Z Arizona City w Kudowie Zdrój.

Kolejną część zebrania stanowiła dyskusja nad działalnością Ligi w 2014 roku. Przedstawiono Kalendarz zawodów i imprez jeździeckich na rok 2014. Zaprezentowano także plany działania nowo powołanej komisji ds. konkurencji szybkościowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu.

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. SZKOLEŃ I INTEGRACJI

Pobierz: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. SPORTU

Pobierz: SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków PLWiR znajdą Państwo w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Poprawiony: piątek, 04 kwietnia 2014 17:47
   

Biuro Walnego Zebrania Członków PLWiR

Wpisany przez PLWiR czwartek, 27 marca 2014 08:57
PDFDrukujEmail

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż biuro Walnego Zebrania Członków PLWiR 2014 będzie czynne 29 marca br. od godziny 10.00. W biurze można opłacać składki członkowskie za rok 2014, jednak nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

 

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków PLWiR 2014

Wpisany przez PLWiR poniedziałek, 24 marca 2014 18:45
PDFDrukujEmail

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Członków PLWiR odbędzie się w dniu 29 marca 2014. I termin ustalony został na godzinę 12.00, natomiast termin II na 12.30. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy ul. Skarbowców 8A (dojazd ulicami Mariana Rapackiego i Stanisława Kusztelana).

Z uwagi na rezygnację niektórych członków z pełnienia funkcji w Zarządzie, podczas Walnego Zebrania odbędą się również wybory uzupełniające do Zarządu.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków PLWiR do udziału w Walnym Zebraniu, gdyż oprócz wyborów uzupełniających będzie tam poruszanych wiele kwestii istotnych dla jeździectwa westernowego w Polsce.

Poniżej (do pobrania) znajdują się uchwały Zarządu PLWiR dotyczące terminu oraz programu Walnego Zebrania Członków PLWiR.

Pobierz: Uchwała 04/2014 - w sprawie terminu i miejsca Walnego Zebrania Członków PLWiR 2014

Pobierz: Uchwała 05/2014 - w sprawie programu Walnego Zebrania Członków PLWiR 2014

Pobierz: Załącznik do Uchwały 05/2014_Program Walnego Zebrania Członków PLWiR2014

Tym z Państwa, którzy nie będą mogli osobiście pojawić się we Wrocławiu, przypominamy o możliwości ustanowienia swojego pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest poniżej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §14A ust. 2 Statutu PLWiR "jeden pełnomocnik może być umocowany maksymalnie przez 3 członków".

Pobierz: pełnomocnictwo WZ

Poprawiony: poniedziałek, 24 marca 2014 18:47
   

Strona 2 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Sponsorzy