Komunikat

PDFDrukujEmail

Komunikat

Uprawnienia komisji sędziowskiej w skład której wchodzą: Andrzej Truskowski (przewodniczący), Marta Abramczyk i Adrianna Kapla

zostały przedłużone na czas nieokreślony.

Z powodów problemów technicznych zakładka Sędziowie nie może być zaktualizowana, stąd informacja w niniejszym komunikacie.

 

Protokół ze zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

PDFDrukujEmail

Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo przedstawia treść uchwał podjętych na Walnym Zebraniu w dniu 10 lipca w Sochocinie - w tym uchwał związanych z opłatami za udział w zawodach PLWiR na 2021 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż treść uchwały o zmianie Statutu związanej z uzyskaniem Statusu OPP zostanie podana po jej zarejestrowaniu przez Sąd.
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 10.07.2022

 

Zwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo

PDFDrukujEmail
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zebrania członków Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo z siedzibą w Sochocinie
Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo zawiadamia, iż zwołuje na podstawie §18 pkt. 2 Statutu na dzień 10 lipca 2022 r. na godzinę 17.00 w Sochocinie przy ul. Kościuszki 23. W przypadku braku quorum wymaganego do odbycia Zebrania w pierwszym terminie Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17.30 bez obowiązku zachowania wymogu co do liczby obecnych członków. Do udziału w zebraniu uprawnienie są członkowie z opłaconą składką członkowską. Dopuszczalne jest uczestnictwo w zebraniu za pośrednictwem pełnomocnika, przy czym maksymalna liczba pełnomocnictw dla jednego pełnomocnika zgodnie z treścią §14A) §2 statutu jest ograniczona do 3 pełnomocnictw.
Zwyczajne Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia oraz
protokolanta;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał oraz
przedstawienie porządku obrad;.
4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
5. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 oraz
sposobu pokrycia straty za rok 2021;
6. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021;
7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
8. zmiany statutu i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia;
9. podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego opłacenia składek dla uczestników imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie lub imprez o randze finałów cyklu lub Mistrzostw
Polski klasyfikowanych przez Stowarzyszenie;
10. Zamknięcie Zwyczajnego Zebrania Członów Stowarzyszenia.
Proponowane zmiany statutu zmierzają do uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego oraz zwiększenia zaangażowania członków Stowarzyszenia w jego funkcjonowanie oraz wpływów z tytułu składek członkowskich.
Prezes Zarządu
Jarosław Gmurczyk
Sochocin 23 czerwca 2022
   

Komunikat z zawodów W Samo Południe

PDFDrukujEmail

Komunikat z zawodów W Samo Południe

 

W Samo Południe to zawody westernowe z wieloletnią tradycją sięgającą lat 2010- wtedy odbyły się pierwsze zawody na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Trzy edycje odbyły się w Ośrodku Jeździeckim w Ozorowicach i ostatnia 14 maja 2022 roku w Pakówce koło Bojanowa w Ośrodku Jeździeckim Leśny Dwór.

28 par startujących w takich konkurencjach jak horsemenship i trail w kategorii green, junior, amator i open. Na zakończenie Jackpot- jazda na czas z przeszkodami.

28 par, prawie setka przejazdów. Wszystko odbyło się sprawnie i szybko dzięki dobrej organizacji i wolontariuszom. Grał zespół muzyczy Country Blues Band, odwiedziło nas dużo gości. Impreza była bardzo udana, do zobaczenia za rok.

Dziękujemy organizatorowi Andrzejowi Truskowskiemu, Ośrodkowi Jeździeckiemu Leśny Dwór i wolontariuszom.

Zarząd PLWIR służy pomocą i zachęca również inne ośrodki jeździeckie do współpracy oraz udzieli pomocy w sponsorowaniu nagród.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zawodów na facebooku Polskiej Ligi Western i Rodeo

 

Nowe komunikaty

PDFDrukujEmail

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi komunikatami:
Komunikat w sprawie konkurencji szybkościowych
Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo informuje, iż w dniu 4 maja 2022 r. został zmieniony skład
komisji ds. konkurencji szybkościowych. Nowymi członkami komisji zostali Iwona Loch, Dariusz
Rogala oraz Edyta Wojewoda. Przewodniczącą komisji została Iwona Loch. Treść uchwały można
znaleźć na stronie ligi w dziale Zarząd – uchwały Zarządu.
Komunikat w sprawie powołania komisji ds. konkurencji Team Roping
Działając w oparciu o mocno okrojone fundusze Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo angażując
zainteresowane osoby postanowił powołać komisję ds. konkurencji team roping. W jej skład zostali
powołani Jarosław Bilski, Dominik Libicki i Łukasz Słowik. Przewodniczącym komisji został wybrany
Jarosław Bilski. Komisja postawiła sobie za zadanie organizację I Mistrzostw Polski Polskiej Ligi
Western i Rodeo w team ropingu w 2022 r. oraz opracowanie przepisów w oparciu o
międzynarodowe standardy na podstawie których będą rozgrywane i sędziowane zawody. Treść
uchwały można znaleźć na stronie ligi w dziale Zarząd – uchwały Zarządu.
   

Strona 1 z 77

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Sponsorzy

Sondy

Moja ulubiona konkurencja to:

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości