Prace Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Ligi Western i Rodeo.

Sponsorzy