Reining

Drukuj

Reining jest konkurencją sędziowaną, mającą na celu zaprezentowanie możliwości sportowych konia westernowego na arenie. W konkurencji reining zawodnicy muszą przejechać jeden z kilku zatwierdzonych schematów. Każdy ze schematów składa się z małych wolnych kół, dużych szybkich kół, lotnych zmian nogi w galopie, cofania, oraz kilku dodatkowych elementów.Wymagania sędziów dotyczące oceny koni reiningowych, bazują na wykonaniu grup manewrów, zapisanych w każdym schemacie przejazdu. Wszystkie schematy reiningowe podzielone są na siedem lub osiem grup manewrów.
Manewry wymagane od koni reiningowych:

WALK-IN (wejście stępem)
Wejście stępem jest zadaniem przeprowadzenia konia od bramy do środkowego punktu areny w celu rozpoczęcia przejazdu schematu. Koń powinien być spokojny, odprężony i pewny siebie. Każde działanie mające na celu uspokojenie konia włączając w to zatrzymania i ruszania lub próby korygowania konia, jest błędem poważnie obniżającym ocenę pierwszego manewru.

STOPS (zatrzymania)
Zatrzymanie jest działaniem mającym na celu spowolnienie konia od galopu do zatrzymania przez podłożenie tylnych nóg pod kłodę i w tak zamkniętej pozycji wykonanie ślizgu na zadnich nogach. Koń powinien wejść w pozycję stop z wygiętym łukowato ku górze kręgosłupem, wprowadzonymi głęboko pod kłodę zadnimi nogami, jednocześnie utrzymując ruch naprzód i kontakt z podłożem oraz zachowując rytm i tempo ruchu przednich nóg. Przez cały czas wykonywania manewru, koń powinien utrzymywać kierunek, linię prostą i kontakt zadnich nóg z podłożem. Niedopuszczalne jest wykonywanie skoków przednimi nogami.

SPINS (obroty).
Spiny to seria 360 stopniowych obrotów wykonywanych wokół tylnej wewnętrznej nogi. Siła napędzająca spinu musi pochodzić z zadniej zewnętrznej i obu przednich nóg oraz musi być zachowany kontakt kolejnych przednich nóg z podłożem(przednie nogi nie mogą być jednocześnie oderwane od podłoża (tzn. nie mogą wykonywać skoków). Pozycja zadu ustalona podczas rozpoczęcia manewru musi być zachowana do jego zakończenia. Pomocne dla sędziów jest obserwowanie ogólnej pozycji konia, a nie nogi wokół której wykonywany jest obrót (nogi osiowej). To ułatwia obserwację pozostałych elementów spinu (tzn. rytmu, płynności, finezji i prędkości).

ROLLBACKS (zwroty skrętne).
Są to 180 stopniowe zwroty z ruchu naprzód, składające się z następujących po sobie elementów: ruch na przód do zatrzymania, zwrot (obrót) łopatek w przeciwnym kierunku wokół osi tylnych nóg konia i rozpoczęcie ruchu naprzód w galopie. Przepisy nie przewidują typowej przerwy w ruchu (hesitations), jednakże krótka przerwa w celu odzyskania równowagi dosiadu lub balansu nie będzie uznawana za zatrzymanie. Koniowi nie wolno wykonywać kroku naprzód ani do tyłu podczas wykonywania zwrotu.

CIRCLES (koła).
Koła są manewrami wykonywanymi w galopie, wg. zadanej wielkości i prędkości. Manewry te ukazują opanowanie, chęc współpracy przy prowadzeniu konia, stopień trudności w prędkości i zmianę prędkości. Koła muszą być wykonywane cały czas w wyznaczonym obszarze areny, ściśle określonym w schemacie przejazdu i muszą przebiegać przez centralny punkt areny. Musi być jednoznacznie pokazana różnica w prędkości i rozmiarach małych, wolnych i dużych, szybkich kół. Prędkość i rozmiar prawych, małych, wolnych kół musi być zbliżona do prędkości i rozmiaru lewych, małych, wolnych kół. Analogicznie w dużych kołach.

BACKUPS (cofania).
Cofanie jest manewrem wymagającym od konia ruchu do tyłu, przy zachowaniu linii prostej, na wymaganym dystansie 10 stóp (ok. 3metrów).

LEAD CHANGES (lotna zmiana nogi).
Lotna zmiana to działanie mające na celu zmianę nóg prowadzących (jednocześnie przedniej i tylnej nogi prowadzącej), w galopie, podczas zmiany kierunku ruchu. Lotna zmiana musi być wykonana w galopie bez zmiany rodzaju chodu i prędkości oraz musi odbyć się w punkcie centralnym areny, w momencie określonym przez schemat przejazdu. Jednoczesna zmiana przedniej i tylnej nogi prowadzącej pozwala uniknąć punktacji karnej.

HESITATE (zatrzymanie-przerwa).
Zatrzymanie ma na celu pokazanie zdolności konia do utrzymania pozycji stojącej w spokoju, w wyznaczonym momencie schematu. Podczas zatrzymania wymaga się od konia bezruchu i odprężenia. Wszystkie schematy wymagają zatrzymania na końcu, celem wskazania sędziemu zakończenia przejazdu.

RUN DOWNS, RUN AROUNDS (jazda po prostej i jazda po łukach).
Jazda po prostej to jazda przez środek areny i jazda wzdłuż ścian areny. Manewry te powinny zaprezentować kontrolę na łukach i stopniowe zwiększanie prędkości do momentu wykonania zatrzymania ślizgowego.

poniedziałek, 01 sierpnia 2011 20:52