Kategorie zawodników w sezonie 2012

Kategorie zawodników w sezonie 2012

PDFDrukujEmail

Na ostatnim zebraniu Zarządu została podjęta uchwała w sprawie kategorii zawodników Polskiej Ligi Western i Rodeo na sezon 2012. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią załącznika.

Załącznik 1

Kategorie Zawodników Polskiej Ligi Western i Rodeo obowiązujące w sezonie 2012

Dzieci  - kategoria dla zawodników do 13 roku życia (wliczając rok kalendarzowy, w którym zawodnik ukończy 13 rok życia). Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship.

Junior  - kategoria dla zawodników w przedziale wiekowym 14 – 18 lat (wliczany jest również rok kalendarzowy, w którym zawodnik ukończy 18 rok życia). Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Barrel Racing, Pole Bending.

Senior   - kategoria dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia (wliczany jest również rok kalendarzowy, w którym zawodnik ukończy 18 rok życia). Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Barrel Racing, Pole Bending, Cutting, Calf Roping, Working Cow Horse, Team Penning, Cattle Penning.

W konkurencjach z bydłem (Cutting, Calf Roping, Working Cow Horse, Team Penning, Cattle Penning) mogą startować wyłącznie osoby pełnoletnie (ukończony 18 rok życia).

W konkurencjach Barrel Racing i Pole Bending zawodnicy, którzy nie mają ukończonego 18 roku życia, mogą startować wyłącznie w kamizelce i kasku ochronnym.

Senior Amator – kategoria dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia (wliczany jest również rok kalendarzowy, w którym zawodnik ukończy 18 rok życia), nie czerpiących zysków z działalności jeździeckiej w stylu western, tj. nie udzielających odpłatnych lekcji jazdy konnej, nie zajmujących się wystawianiem, treningiem lub pomocą w treningu koni za wynagrodzeniem (za wyjątkiem koni będących ich własnością lub własnością członków ich rodzin). Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship

Senior Profi  - kategoria dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia (wliczając w to rok kalendarzowy, w którym zawodnik ukończył 18 rok życia) i czerpią zyski z działalności jeździeckiej w stylu western, tj. udzielają odpłatnych lekcji jazdy konnej i/lub zajmują się wystawianiem, treningiem lub pomocą w treningu koni za wynagrodzeniem. Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Reining, Trail, Western Pleasure.

Open – kategoria otwarta, dla zawodników wszystkich wymienionych powyżej kategorii. Konkursy dla tej kategorii rozgrywane są w następujących konkurencjach: Reining - Konie 6 letnie i starsze, Reining Młode Konie (do lat 6), Trail, Western Pleasure, Superhorse, Western Riding.

Przed rozpoczęciem danego sezonu, zawodnik chcący startować w danej kategorii zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji (wzór deklaracji dostępny na stronie PLWiR). Komisja Sportowa PLWiR może weryfikować dane przedstawione w deklaracji. W przypadku, gdy dane przedstawione przez zawodnika okażą się nieprawdziwe, zawodnik taki utraci wszystkie nagrody i tytuły zdobyte w danym sezonie oraz zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu.

Zawodnik, który w danym roku kalendarzowym kończy 13 lub 18 lat, podejmuje decyzję, w której kategorii będzie startował. Przykład: jeżeli 20.03.2012r. zawodnik kończy 13 lat (ur. 20.03.1999r.), może startować do wyboru w kategorii dzieci lub junior, pod warunkiem, że zadeklaruje to przed sezonem.

Zawodnik, którego status ulega zmianie z kategorii Amator na kategorię Profi musi powiadomić o tym PLWiR na piśmie w terminie 30 dni od zmiany. Jeżeli taka zmiana nastąpi w trakcie trwania sezonu, zarząd PLWiR podejmie decyzję dotyczącą systemu dalszych startów danego zawodnika w danym sezonie.

Pobierz: deklaracja zawodnika doc.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012 06:44

Sponsorzy