Zostań członkiem Polskiej Ligi Western i Rodeo

PDFDrukujEmail

Polska Liga Western i Rodeo zrzesza miłośników koni, westernu, zawodników i wszystkich, którym w jakikolwiek sposób jest bliska nasza działalność. Naszym głównym celem statutowym jest promocja dyscyplin jeździeckich western i rodeo, stałe podnoszenie ich poziomu, promowanie zasad fairplay oraz popularyzacja zabaw, tańców i muzyki w stylu western w Polsce. Członkiem PLWiR może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna, a przystąpić do Stowarzyszenia można jako członek zwyczajny lub członek wspierający (patrz: Statut).
Warunkiem przystąpienia do PLWiR jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata rocznej składki członkowskiej.

Członkowie PLWiR mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zgłaszania opinii i wniosków, są uprawnieni do startu w zawodach PLWiR, otrzymywania bieżących informacji dotyczących działalności PLWiR, planowanych imprez jeździeckich, spotkań i szkoleń westernowych. Przede wszystkim jednak nasi członkowie wspierają rozwój westernu w Polsce: dzięki ich pracy i aktywności regularnie rozgrywamy kwalifikacje i Mistrzostwa PLWiR oraz znakomicie bawimy się przy muzyce country podczas imprez towarzyszących zawodom. Przyłącz się do nas, zapraszamy!

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy do PLWiR_2014

Składki członkowskie - płatne do 31 marca br.:

  • Członek zwyczajny (składka bazowa) - 200 zł rocznie
  • Członek młodzieżowy – junior/dziecko (składka bazowa) – 140 zł rocznie

Składki członkowskie - płatne po terminie 31 marca br.:

  • Członek zwyczajny (składka bazowa + 20%) - 240 zł rocznie
  • Członek młodzieżowy – junior/dziecko (składka bazowa + 20%) – 168 zł rocznie
  • Uwaga: nowi członkowie PLWiR płacą roczną składkę bazową 200 zł/140 zł niezależnie od terminu   zgłoszenia w trakcie sezonu!

Składki członkowskie - płatne za 3 lata z góry:

  • Członek zwyczajny (składka bazowa) – 480 zł za 3 lata
  • Członek młodzieżowy – junior/dziecko (składka bazowa) – 336 zł za 3 lata

Odnowienie składek - po upływie ponad 1 roku:

  • Członek zwyczajny (składka bazowa + 50%) - 300 zł rocznie
  • Członek młodzieżowy – junior/dziecko (składka bazowa + 50%) - 210 zł rocznieWpłaty można regulować pół godziny przed Walnym Zgromadzeniem, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek:


ING BANK ŚLĄSKI
81 1050 1025 1000 0023 1723 1534podając nazwisko członka, nr legitymacji i tytuł (składka członkowska na okres....)

O wysokości składek i zasadach ich płacenia decydują sami członkowie na Walnym Zgromadzeniu. Ustalone zasady obowiązują dopóki nie zmieni ich kolejna uchwała .
Nowi członkowie a także Ci, których dane zmieniły się, powinni wypełnić deklarację zgłoszenia członka.

piątek, 01 lipca 2016 13:03

Sponsorzy