Zwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo

PDFDrukujEmail
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zebrania członków Stowarzyszenia Polska Liga Western i Rodeo z siedzibą w Sochocinie
Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo zawiadamia, iż zwołuje na podstawie §18 pkt. 2 Statutu na dzień 10 lipca 2022 r. na godzinę 17.00 w Sochocinie przy ul. Kościuszki 23. W przypadku braku quorum wymaganego do odbycia Zebrania w pierwszym terminie Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17.30 bez obowiązku zachowania wymogu co do liczby obecnych członków. Do udziału w zebraniu uprawnienie są członkowie z opłaconą składką członkowską. Dopuszczalne jest uczestnictwo w zebraniu za pośrednictwem pełnomocnika, przy czym maksymalna liczba pełnomocnictw dla jednego pełnomocnika zgodnie z treścią §14A) §2 statutu jest ograniczona do 3 pełnomocnictw.
Zwyczajne Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia oraz
protokolanta;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał oraz
przedstawienie porządku obrad;.
4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
5. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 oraz
sposobu pokrycia straty za rok 2021;
6. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021;
7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
8. zmiany statutu i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia;
9. podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego opłacenia składek dla uczestników imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie lub imprez o randze finałów cyklu lub Mistrzostw
Polski klasyfikowanych przez Stowarzyszenie;
10. Zamknięcie Zwyczajnego Zebrania Członów Stowarzyszenia.
Proponowane zmiany statutu zmierzają do uzyskania statutu organizacji pożytku publicznego oraz zwiększenia zaangażowania członków Stowarzyszenia w jego funkcjonowanie oraz wpływów z tytułu składek członkowskich.
Prezes Zarządu
Jarosław Gmurczyk
Sochocin 23 czerwca 2022
 

Komunikat z zawodów W Samo Południe

PDFDrukujEmail

Komunikat z zawodów W Samo Południe

 

W Samo Południe to zawody westernowe z wieloletnią tradycją sięgającą lat 2010- wtedy odbyły się pierwsze zawody na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice. Trzy edycje odbyły się w Ośrodku Jeździeckim w Ozorowicach i ostatnia 14 maja 2022 roku w Pakówce koło Bojanowa w Ośrodku Jeździeckim Leśny Dwór.

28 par startujących w takich konkurencjach jak horsemenship i trail w kategorii green, junior, amator i open. Na zakończenie Jackpot- jazda na czas z przeszkodami.

28 par, prawie setka przejazdów. Wszystko odbyło się sprawnie i szybko dzięki dobrej organizacji i wolontariuszom. Grał zespół muzyczy Country Blues Band, odwiedziło nas dużo gości. Impreza była bardzo udana, do zobaczenia za rok.

Dziękujemy organizatorowi Andrzejowi Truskowskiemu, Ośrodkowi Jeździeckiemu Leśny Dwór i wolontariuszom.

Zarząd PLWIR służy pomocą i zachęca również inne ośrodki jeździeckie do współpracy oraz udzieli pomocy w sponsorowaniu nagród.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zawodów na facebooku Polskiej Ligi Western i Rodeo

 

Nowe komunikaty

PDFDrukujEmail

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi komunikatami:
Komunikat w sprawie konkurencji szybkościowych
Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo informuje, iż w dniu 4 maja 2022 r. został zmieniony skład
komisji ds. konkurencji szybkościowych. Nowymi członkami komisji zostali Iwona Loch, Dariusz
Rogala oraz Edyta Wojewoda. Przewodniczącą komisji została Iwona Loch. Treść uchwały można
znaleźć na stronie ligi w dziale Zarząd – uchwały Zarządu.
Komunikat w sprawie powołania komisji ds. konkurencji Team Roping
Działając w oparciu o mocno okrojone fundusze Zarząd Polskiej Ligi Western i Rodeo angażując
zainteresowane osoby postanowił powołać komisję ds. konkurencji team roping. W jej skład zostali
powołani Jarosław Bilski, Dominik Libicki i Łukasz Słowik. Przewodniczącym komisji został wybrany
Jarosław Bilski. Komisja postawiła sobie za zadanie organizację I Mistrzostw Polski Polskiej Ligi
Western i Rodeo w team ropingu w 2022 r. oraz opracowanie przepisów w oparciu o
międzynarodowe standardy na podstawie których będą rozgrywane i sędziowane zawody. Treść
uchwały można znaleźć na stronie ligi w dziale Zarząd – uchwały Zarządu.
   

Dwadzieścia lat temu powstała Polska Liga Western i Rodeo.

PDFDrukujEmail

Drodzy Zawodnicy, członkowie, sympatycy i przyjaciele Polskiej Ligi Western i Rodeo.


Dwadzieścia lat temu powstała Polska Liga Western i Rodeo. Wspólne działania zaangażowanych osób pozwoliły na powstanie organizacji, która jako pierwsza w zorganizowany sposób
nadała kierunek rozwojowi dyscyplin westernowych. Założyciele sformułowali przepisy rozgrywania konkurencji oraz zasady powoływania sędziów. Polska LIga Western i Rodeo ma
za sobą wielkie lata z Mistrzostwami rozgrywanymi na Partynicach, Karpaczu, sukcesami na międzynarodowych zawodach organizowanych wspólnie z Czechami, Słowakami, Węgrami i Austriakami w ramach pucharu MEC.

Spora część z Was zapewne nie pamięta, że pierwsze Mistrzostwa Polski odbyły się w Starych Żukowicach. Dotychczas zostało rozegranych 18 zawodów o randze Mistrzostw Polski.
Bez osób takich jak Jurek Pokój, Aleks Jarmuła, Krzysztof Turkowski, Tomasz Turkowski, Ewelina Zoń, Jacek Grobelny, Tomas Barta, Marek Godzina, Stefan Kobak, Marek Misiek, Artur Górecki, Beata Baca, Andrzej Makacewicz, Janusz Wierzchosławski oraz wielu, wielu innych nie byłoby nas. Przepraszam osoby, które nieświadomie pominąłem. Siłą Ligi byli zawsze ludzie
zaangażowani w sport, który kochamy. Dyscypliny western i rodeo ukształtowały wielu z nas, nadając cel i misję naszemu życiu. Wspólne pasje zaowocowały przyjaźniami,
a nawet związkami małżeńskimi. ,
Dziękuję wam wszystkim i liczę na dalsze zaangażowanie.

Jednocześnie ogłaszam konkurs na stronach Facebook, który będzie trwać do końca czerwca 2022 r. na najlepsze zdjęcia związane z historią Polskiej Ligi Western i Rodeo.
Najlepsze 10 miejsc otrzyma nagrody.

Jarek Gmurczyk
Prezes Zarządu

 

Informacje

PDFDrukujEmail

Polska Liga Western i Rodeo informuje o ustaleniu nowej komisji do spraw Polish Cowboy Race.

Szczegóły oraz nowo uchwalony regulamin znajdują się w zakładce Prace Zarządu 2022.

   

Strona 2 z 78

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Sponsorzy

Sondy

Moja ulubiona konkurencja to:

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości